De Imme in De Weerribben

Kundalini Yoga retreats: de tien lichamen

In 2022 – 2023 wordt een unieke serie van maandelijkse Kundalini Yoga retreats gegeven met als onderwerp de tien Kundalini Yoga lichamen. Twaalf retreats in het totaal omdat in het eerste en laatste weekend alle tien lichamen centraal staan. In de overige weekenden gaat het steeds over een ander lichaam en dus een ander levensthema. Deze thema’s sluiten op elkaar aan zodat je bij het volgen van een aantal retreats een versterkend effect ondervindt. Echter ook deelname aan slechts één weekend zal zijn vruchten afwerpen. Doordat het retreat kleinschalig is, maximaal acht deelnemers kunnen deelnemen, is er veel persoonlijke aandacht mogelijk en is een sfeer van rust en concentratie gewaarborgd.

De tien Kundalini Yoga lichamen

Het onderscheiden van lichamen is een manier om belangrijke aspecten van ons wezen te beschrijven. In de Kundalini Yoga is er één fysiek lichaam en negen lichamen die niet materieel maar fijnstoffelijk van aard zijn. Deze lichamen staan niet los van elkaar, maar zijn één geheel.

Kundalini Yoga retreats in De Imme in de Weerribben

Ieder lichaam heeft zijn eigen specifieke kenmerken en functie. Met het verkennen en het ervaren van de tien lichamen leer je welke van deze sterk zijn bij jezelf of welke juist ontwikkeld kunnen worden. Er wordt gebruik gemaakt van yoga oefeningen (kriya’s, meditatie, mantra’s, pranayam) en zelfonderzoek. Hiermee versterk je deze zwakke plekken zodat balans ontstaat en je evenwichtig in het leven staat. 

 

 

Programma
DatumRetreatThemaAanmelding
7-9 jan. 2022De tien lichamenKennismaking met de tien lichamenAanmelden
4-6 feb. 2022Het eerste lichaam: het zielelichaam"Is datgene wat ik in mijn leven creëer dienend aan de bestemming van mijn ziel? Handel ik van uit mijn hart?"Aanmelden
4-6 mrt. 2022Het tweede lichaam - de beschermende geest"Ben ik in staat om het gevaar van een situatie in te schatten? Waarvoor moet ik op mijn hoede zijn?"Aanmelden
8-10 april 2022Het derde lichaam - de ondernemende geest"Sta ik open voor alle mogelijkheden die het leven mij biedt? Laat ik deze toe in mijn leven?"

Aanmelden
8-10 juli 2022Het vierde lichaam - de meditatieve geest"Sta ik mezelf toe om te ervaren en te handelen op grond van mijn innerlijke wijsheid?"Aanmelden
12-14 aug. 2022Het vijfde lichaam - het fysieke lichaam"Gebruik ik mijn kracht en goede eigenschappen ten dienste van de mensen om mij heen?"Aanmelden
9-11 sept. 2022Het zesde lichaam - de lichtboog (arcline)"Ben ik in staat om mijn doelen te realiseren? Doe ik dat met behoud van mijn integriteit?"Aanmelden
7-9 okt. 2022Het zevende lichaam - de aura"Voel ik mij veilig in universele liefde? Gun ik anderen hun zelfverwerkelijking net zozeer als ik het mezelf gun?"Aanmelden
11-13 nov. 2022Het achtste lichaam - het prana lichaam"Omarm ik het leven zonder vrees? Heb ik voldoende energie om mijn doelen te realiseren?"Aanmelden
9-11 dec. 2022Het negende lichaam - het subtiele lichaam"Ben ik subtiel en gevoelig genoeg om voorbij de oppervlakkigheid door te dringen? Wat is het werkelijke doel van mijn leven?"Aanmelden
13-15 jan. 2023Het tiende lichaam - het stralende lichaam"Is mijn leven een voorbeeld van moed, grootsheid en creativiteit?"Aanmelden
10-12 febr. 2023Het complete lichaam"Geldt voor mij “Sat Nam” (Truth is my Identity)? Laat ik de oneindigheid toe om door mij heen te stromen?"Aanmelden
Prijs

De prijs is € 350 per persoon per retreat. Extra kosten voor een privé kamer: € 50 per retreat.
Bij deelname aan meerdere retreats gelden de volgende kortingen. Bij deelname van 2 tot 4 retreats wordt10% korting gegeven, bij 5 tot 8 retreats 15% en bij 8 tot 12 retreats 20%. De korting geldt over de totaal te betalen prijs.

Locatie

De Imme ligt in het hart van de Weerribben en wordt omringd door een overweldigende natuur,  magische stilte en donkere nachten. De dichtstbijzijnde buren zijn op respectievelijk 500 en 1.000 meter afstand. Er is zwemwater in de vrije natuur, mogelijkheid tot het maken van meditatieve kanotochten en een sterrenwacht waarmee de kosmos dichterbij gehaald kan worden. Deze ervaringen laten zich perfect integreren in het doel van yoga als zodanig: de verbinding, van jezelf met de buitenwereld. En, in groter verband, met het universum. Hier krijgt je de gelegenheid je volledig te ontspannen, je innerlijke rust en balans te hervinden en je accu op te laden. 

Yogadocent Wim Liesker

De retreat wordt gegeven door Wim Liesker, Kundalini Yoga docent (level 1). Hij heeft gestudeerd bij Gurumarka Singh Khalsa en geeft les in Yogastudio de Weerribben in NW Overijssel. Hij is met hart en ziel toegewijd aan het proces van de ontwakende mens – het proces van verlichting. Zijn passie is het om mensen deelgenoot te maken van zijn fascinatie voor het mysterie van de kosmos: “De kosmos in ons én de kosmos buiten ons vormen één onverbrekelijk en dynamisch geheel”. 

Meer informatie?
+31(0)612618904 (Marjo) / +31(0)621286789 (Wim)
de-imme@weerribben.eu