De Imme in De Weerribben

Marjo Disseldorp

Voeding en mijn gezondheid
Voeding heb ik ervaren in alle kleuren van de regenboog. In mijn jonge jaren, als bescherming tegen gevoelens van onveiligheid. Als automatisme, graaiend in een zak met drop. Als vulling voor de maag zodat ik in volle energie kan werken. Als verbindende factor, in sociale context. Als genotsmiddel, met mijn lief. En naarmate ik meer jaren krijg, als hulpmiddel voor het verkrijgen van gezondheid.

Marjo DisseldorpDe confrontatie met ziekte en het ervaren van de samenhang tussen voeding en gezondheid veroorzaakte bij mij een switch in mind-set. Voor wat betreft mijn gezondheid ben ik niet enkel overgeleverd aan voortschrijdende tijd. Ik bepaal zelf in grote lijnen mijn gezondheid. En daarmee ook de kwaliteit van mijn leven. Hoe ik nu leef, hoe ik over 10 jaar leef en hoe ik later oud zal worden. Er is een steeds dieper besef: het optimaliseren van mijn voeding als wezenlijk onderdeel van mijn gezondheid staat gelijk aan het optimaliseren van mijn leven.

In 2017 was het aanpassen van mijn voedingspatroon er de oorzaak van dat het Carpaal Tunnel Syndroom aan mijn beide handen langzaam verdween. Een vonk van nieuwsgierigheid sprong op mij over. Ik verslond boeken over de relatie tussen leefstijl en chronische ziekten en volgde enkele leefstijl gerelateerde opleidingen. Ik verdiepte mij vooral op het gebied van voeding. Zo’n krachtige tool naar gezondheid! En duidelijk werd dat niet alleen ‘zo’n klein dingetje’ als Carpaal Tunnel Syndroom genezen kan worden. Ook hoge bloeddruk, diabetes II, hart- en vaatziekten, allergieën en vele auto-immuunziekten kunnen verlicht en zelfs genezen worden met het aanwenden van een goede leefstijl.

Mijn inspiratiebronnen
Naast de opleidingen die ik gevolgd heb, en nog volg, heb ik inspiratiebronnen. Ze komen en gaan. Mensen die hart en ziel geven aan wetenschap, aan gezondheidzorg, regulier en complementair. Ik ben dankbaar voor alles wat ik leer. De wijsheden die in mij geworteld zijn geef ik graag door. En ik hoop hiermee anderen te inspireren. 

Mijn grote inspiratiebronnen van dit moment zijn: Dean en Aysha Sherzai. Deze neurologen zijn verbonden aan het Loma Linda University in V.S.. Met o.a. een leefstijlprogramma werken zij aan de bewustwording van de relatie tussen leefstijl en neurodegeneratieve ziekten.
Zij geven aan dat een leefstijlverandering de grootste kans van slagen heeft wanneer het gedragen wordt door de omgeving waarin je leeft. En met name ook wanneer het top-down geïnitieerd wordt. Vandaar dat zij vooral grote, vaak kerkelijke, gemeenschappen begeleiden met een leefstijl programma. Valter Lungo. Een wetenschapper in hart en nieren. Hij ziet in het soort en de opzet van het onderzoek of de uitslagen van onderzoeken daadwerkelijke betekenis hebben. Hij weet verbanden te leggen tussen de verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek. En hij is super eerlijk in de beoordeling van zijn eigen onderzoek. Zo’n open onderzoekende houding vind ik een verademing. Een plezier om van te lezen of naar te luisteren. Hij is o.a. directeur van het Longevity Institute aan de University of Southern California. Ook werkt bij het instituut voor Moleculaire Oncologie in Milaan. Hij doet al meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoek doet naar het verband tussen veroudering, voeding, ziekten en gezondheid. Hij werkt samen met oncologen en cardiologen om het effect te onderzoeken van voeding en vasten bij een medische behandeling. En Iris Sommer. Zij is hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. In samenwerking met de Hersenstichting heeft zij een aantal boeiende boeken geschreven over de gezondheid en de ziekten van het brein.

Mijn blik op wetenschap
Vol passie ben ik de afgelopen 5 jaar in verschillende voedingsstromingen gedoken. Ik ervaar wetenschap, en specifiek voedingswetenschap, als een zeer spannende detective. Met duizenden detectives (wetenschappers) als co-schrijvers. Het oplossen van de zaak “Hoe voeding inwerkt op gezondheid” is complex door de vele facetten die meespelen bij het voorkomen van chronische ziekten en het verkrijgen. Het is hierom niet vreemd dat wetenschappers vaak verschillende uitspraken doen in deze grote speurtocht. Uitspraken die soms lijnrecht tegenover elkaar staan. En soms ook uitspraken die, hoe tegenstrijdig ze ook lijken, soms een overeenkomst laten zien. Eén ding is zeker. We zijn zeker nog niet bij het laatste hoofdstuk van deze detective aangeland.

Mijn werkwijze
In mijn werkwijze probeer ik je te prikkelen, nieuwsgierig en onderzoekend te laten zijn. Onderzoekend naar wetenschappelijke uitkomsten en onderzoekend naar jezelf. Welke overtuigingen belemmeren jou in je zoektocht naar gezondheid en welke geven jou vleugels. De middelen die ik bij mijn werkwijze gebruik zijn kennisoverdracht, kookworkshops en zelfonderzoek.

In de opleidingen die ik gevolgd heb, en volg, staat plantaardige voeding centraal. De keuze voor deze opleidingen was voor mij een logische aangezien ik om persoonlijke redenen geen dierlijk voedsel eet. 

Echter tevens heb ik mij, middels boeken, webinars en korte cursussen, ondergedompeld in ‘het andere geluid’. De voedingsstromingen die ook een taak wegleggen voor het eten van dierlijke voeding. Dit omdat ik wil snappen waar het verschil zat en waar de overeenkomsten. Deze onderzoekende houding geeft mij veel inzicht. De grote lijnen laten zien dat in vrijwel alle voedingsstromen twee grote overeenkomsten zijn. Één, eet zo min mogelijk bewerkte producten. En twee, eet veel meer plantaardige en meer gevarieerde voeding. En vervolgens zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. 

In het weekend ‘Aan het Roer’ werk ik vooral vanuit de voedingsstroming ‘Whole Food Plant Based’. In het Nederlands vertaald als 100% plantaardig en zoveel mogelijk onbewerkt. De bewerkingsmethoden die gebruikt worden zijn: juicen, blenderen, stomen, koken en bakken. 

Opleidingen

2021-2022
Certificate NEURO academy
Opleiding gericht op het implementeren van een leefstijl programma ter preventie van neuro degeneratieve ziekten. NEURO staat voor Nutrition (whole food plant based), Excersize, Unwind, Restrore en Optimize.

2020-2021
Certificate Mastering Raw Food Nutrition and Educator course
Opleiding gericht op macro- en micro nutriënten in een rauw voedingspatroon.

2020-2021
Certificate Hippocratic Lifestyle Mentor
Opleiding gericht op het implementeren van leefstijl programma ter preventie van chronische welvaartsziekten. 

 

  ‘AAN HET ROER’ RETREAT
AGENDA