De Imme in De Weerribben

Naar een Gezond Leven: 3 tips

Aan het Roer van je gezondheidIedereen wil gezond zijn. Bewuste en vaak onbewuste processen zorgen ervoor dat het meestal aardig lukt om goed op de rit te blijven. Op de rit van een vol, gezond en rijk leven. Af en toe neem je even een verkeerde afslag, maar ook dat hoeft geen wezenlijk probleem te zijn. Soms echter kan het gebeuren dat je zo van het pad raakt dat je niet meer weet hoe terug te keren. Hoe het heft in eigen handen te nemen. Hier drie tips die mij door de jaren heen geholpen hebben om on track te blijven.

Je hoeft geen zin te hebben
om te mogen genieten van de voordelen

Ik heb zelf totaal geen moeite dingen uit te proberen op het gebied van voeding wanneer dat gezondheidsvoordelen met zich mee brengt. Van rauw voedsel, geen suiker, alles ongeraffineerd, tarwegras sap, micro groenten, tot bruune en andere bonen… Sommige uitprobeersels beklijven, en andere worden weer vervangen door andere. Door de jaren heen heb ik zo een voedingspatroon ontwikkeld waar ik mij happy en gezond bij voel.

Hoe anders was dat met ‘sport’. Hoe vaak ben ik wel niet begonnen ben met krachttraining, met lopen. En weer gestopt. Terwijl ik altijd voelde dat het mij goed deed, wanneer ik het deed. Wanneer het niet vanzelf gaat moet je wegen vinden hoe jezelf te helpen. In het uitspreken bovenstaande zin ervaar ik veel plezier. De visualisatie van de woorden ‘genieten van de voordelen’ doet gewoon het gevoel van ‘geen zin hebben’ verschrompelen.

Wil ik mijn dictator zijn?

Ik ben één. Toch ervaar ik dat niet altijd zo. Er is mijn lichaam, mijn hart, mijn geest. Drie persoonlijkheden die allen hun gewaarwordingen hebben. Gewaarwordingen die ook regelmatig niet met elkaar stroken.

Zo kan het gebeuren dat ik de gevoelens in mijn lichaam en in mijn hart niet wil zien en ik ze links laat liggen. Soms bewust en zeker ook onbewust. Mijn geest, mijn gedachten bepalen dan de keuzes die ik maak. En overheersen dan de informatie vanuit mijn hart en mijn lichaam. Ik voel het altijd, wanneer mijn gedachten, mijn geest ‘de dictator’ is. Onrust, ongemak, disbalans.
Aan het Roer van je gezondheid

Een grappige vraag vind ik het, ‘Wil ik mijn dictator zijn?’ Want natuurlijk wil ik zoiets niet zijn. Deze vraag werkt bij mij zo krachtig dat ik automatisch meer rust neem stil te staan bij wat mijn hart en mijn lichaam vertellen. Het totaal van lichaam, hart en geest brengt mij meer dan de afzonderlijke delen. Rust, wijsheid, blijdschap en gezondheid.

Ik ben een kind

Aan het Roer van je gezondheid

Van jongs af aan leren we. Stap voor stap. Het leerproces is er een van nadoen en doen, nadoen en doen. In het begin onzeker, onbeheerst. Met vallen en opstaan. En dan opeens lukt het. Krijg je het in de vingers. Ga je het meer beheersen. Beheersen tot in de perfectie. Of dit nu gaat om het aanleren van handelingen, over communicatie of over normen en waarden. In het proces van steeds verdere herhaling, verfijning en ervaringen door de jaren heen maken de hersenen overal gewoonten van. Automatismen. Gewoontevorming is een slimme tool van ons lichaam. Dezelfde handeling wordt efficiënter gedaan en kost het lichaam minder en minder energie. Vanuit energiebesparing kiest het lichaam ook voor de processen die het minst energie kosten. Kiest het voor gewoonten.

Perfect natuurlijk wanneer je gewoonten je leven in positieve zin ondersteunen.  Maar niet zo handig wanneer het blijkt dat ze je meer lasten dan lusten geven. Dan wordt deze energiebesparende gewoonte een dikke vette groef in een langspeelplaat. Een gewoonte die je irritatie geeft, je uit balans haalt etc. Tijd om nieuwe gewoonten aan te leren.

Aan het Roer van je gezondheid

Wanneer het mij niet soms lukt om een snelle slag te maken in het veranderen van gewoonten, stel ik me voor dat ik aan de slag ga als een kind. Stap voor stap. Nadoen en doen. In het begin onzeker, onbeheerst. Met een gretigheid en vallen en opstaan. Met een subtiele balans tussen het spannende uitproberen en weten dat je zult slagen. Altijd zelf wetend hoe groot de stap moet zijn opdat je zult slagen. Want het slagen is zo’n wezenlijk onderdeel van het maken van een nieuwe gewoonte. Het heeft tijd nodig. Nieuwe neurologische verbindingen vormen zich. Maar voordat het een gewoonte wordt moeten de handelingen herhaald worden. Keer op keer. Laag op laag. Langzaam verdwijnen oude gewoonten op de achtergrond en vormen zich nieuwe.

In het hoofd gaat veranderen niet snel genoeg. Morgen wil je graag al DAAR zijn. Begrijpen hoe het fysiologische proces van gewoontevorming werkt en waarom gewoonten voor het lichaam zo belangrijk zijn maakt dat ik meer compassie hebt met mezelf wanneer ik vind dat iets niet snel genoeg gaat. Of wanneer iets even niet lukt. Maar meer nog geeft het goede tools in handen hoe wel te veranderen. Wanneer je wilt.

Heb jij inspiratie nodig op het gebied van leefstijl en gezondheid?
Wie weet is onderstaand weekend iets voor jou

Aan het roer

AAN HET ROER
van je eigen gezondheid


Klik hier voor meer informatie

RETREAT AGENDA